• Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség
 • Görögkatolikus

  Örökség

Újabb szakcikkek a kutatócsoporttól

Kutatócsoportunk munkatársai újabb szakcikkekkel jelentkeznek.

A tanulmányok a kutatócsoport szakcikkeit gyűjtő oldalon érhetők el.

Bővebben...

A második kutatóév mérlege

A második kutatóévben a munkatervnek megfelelően a három – egyháztörténeti, egyházművészeti és egyházjogi – szekcióban folytatódott a kutatómunka. Az első kutatóévhez hasonlóan a második év feladatai mindhárom szekcióban jellemzően forrásfeltáró levéltári kutatásokból, ezeket kiegészítő könyvtári anyaggyűjtésből, valamint helyszíni dokumentációból álltak. A COVID-19 világjárvány miatt 2019 márciusában elrendelt korlátozások érzékenyen érintették a kutatócsoport munkáját. Kutatóutakat, terepen zajló dokumentációs munkákat, konferenciarészvételeket és -szervezéseket kellett lemondani, valamint egy jelentős, a Műcsarnokba tervezett, a görögkatolikus egyházi és kulturális örökségről szóló kiállítást kellett törölni. (Ez utóbbi katalógusa, melynek jelentős részét a kutatócsoport tagjai írták, 2020 decemberében megjelenik.) Mindezek ellenére a munkaterv alapvető célkitűzései nem változtak, mivel a világjárvány miatt elmaradt feladatokat a következő kutatóévre át lehet ütemezni. Az egyháztörténeti szekció az első év végére forráskiadvány, míg az egyháztörténeti szekció két monográfia megjelentetését tervezte.

Bővebben...

Újabb ismeretterjesztő cikkek

Kutatócsoportunk munkatársai újabb ismeretterjesztő cikkekkel jelentkeznek a Görögkatolikus Szemlében és a Görögkatolikus Szemlélet Magazinban.

A cikkek a kutatócsoport ismeretterjesztő cikkeit gyűjtő oldalon érhetők el.

 

Bővebben...

Lectori salutem!

Üdvözöljük a byzantinohungarica.com portálon!

 

Honlapunknak az a célja, hogy ismereteket közöljön a történelmi Magyarország területén létrejött bizánci szertartású (görög) katolikus egyházak történelméről és egyházi kultúrájáról. Megpróbáljuk összegyűjteni, rendszerezni és (ha lehetséges, digitalizált formában) közkinccsé tenni az elmúlt évtizedekben e témában született írásokat és a napjainkban is folyó kutatások eredményeit. Szeretnénk bibliográfiákat és adattárakat, illetve audiovizuális gyűjteményeket is összeállítani.

Jelenlegi honlapunk a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával jött létre 2017-ben. Tartalmi bővítése 2018-tól a MTA Lendület-program keretében zajlik. 

Eredményes böngészést kíván a MTA-SzAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport.

Kategóriák/Topics

Történelem/History

A görögkatolikus egyházak történelme/History of the Greek Catholic Churches

Liturgia/Liturgy

A bizánci rítus liturgiatörténete/History of the byzantine rite Liturgy

Könyvkultúra/Books

Gör.kat. egyházi könyvek, könyvtárak/Greek Cath. liturgical Books, Libraries

Művészet/Art

Szakrális tárgyak és építészet, ikon és falfestészet/Sacred Objects and Architecture, Icons and Wall Painting

Vallási néprajz/Religious Folklore

A gör.kat. egyházak vallási néprajza/Religious folklore of the Greek Cath. Churches

Personalia

Írások görögkatolikus tudósokról, politikusokról, művészekről és írókról/Essays about Greek Catholic Scholars, Politicians, Artists and Writers

Collecteana Athanasiana

A NKFIH K108780 sz. projekt keretében megjelent kiadványok

A "Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport" 2013-2017 között valósította meg a "Görögkatolikus egyház- és művészettörténeti források feldolgozása és közreadása, adattárak (történeti névtár és sematizmus) kiadása, digitalizált adatbázisok készítése (18-20. század)" című kutatási programot, melyet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innováció Hivatal, illetve jogelődje az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) támogatott. A kutatási eredményeket 16 kötetben tettük közzé a Collectanea Athanasiana sorozatban. Ezek a kötetek a címekre kattintva letölthetők.